Mig xai

6kg

78,00

Tots els nostres productes carnis provenen d’animals de productors locals.

Categoria:

Tots els nostres productes carnics provenen d’animals de productors locals.